Hvorfor skal du automatisere og digitalisere dit regnskab med et bogføringsprogram?

Der er rigtig mange gode grunde til hvorfor du skal automatisere og digitalisere dit bogholderi med et bogføringsprogram – hver del giver sine fordele, her kommer 5 bud på hvorfor det er en god idé.

Datakvalitet

Med et regnskabsprogram sikrer man sig allerede en hvis form for datakvalitet. Datakvaliteten afhænger som udgangspunkt af den person som benytter bogføringsprogrammet. Ved at benytte et fuldautomatisk digitalt bogføringsprogram vil man reducere risikoen for fejl da scanninger af bilag foregår meget mere præcist end den mennesklige faktor ved indtastning af bilag. Derved opnår man en øget datakvalitet, desto mere man automatisere omkring sine regnskabs- og bogføringsopgaver.

Ressourceforbrug

Den manuelle håndtering vil trække flere ressourcer desto større den er og udgiften er meget større. Hvis du har arbejde til en bogholder 70% af tiden vil de fleste typisk ansætte en fuldtidsansat. Hvis du får et digitalt regnskabsprogram, betaler man kun for den ressource der er behov for ca. svarende til 20% af en fuldtidsmedarbejder til samme arbejde. Omkostningen følger dine antal bilag m.m.

Reaktionstid

Færdiggørelse af månedsregnskab vil ske langt hurtigere end manuelt, ligeledes vil et digitalt bogføringsprogram altid holde din bogføring up-to-date, så du kan reagere på seneste nyt. Det kan være ift. kampagner i off-season hvor omsætningen halter eller ved øget omsætning hvor f.eks. varebestilling skal foretages oftere.

Scale

Hvis du vokser og får flere bilag samt flere datakrav fra leverandører samt kunder, vil tiden du skulle bruge på en manuel håndtering vokse. Du vil på et tidspunkt være så presset på ressourcer at det går udover mange andre faktorer som medarbejdertilfredshed, bundlinje m.m. Et digitalt regnskabsprogram er ligeglad om du har 5 eller 500 bilag, det er skalerbart og kan vokse med din virksomhed.

Agilitet

Din viden forbliver i virksomheden, selv når en medarbejder stopper og omstillingsparatheden ift. krav fra myndigheder eller kunder vil være meget bedre.

Digitalt Regnskab – Hvad kan Apino hjælpe med?

Vi tilbyder at implementere en digital håndtering af dit regnskab til revision samt færdig udarbejdelse til banken. 
Det er en optimal løsning, hvis du gerne vil passe på din vigtigste ressource – tid.

Med en digital håndtering er det automatikker, som styrer dit regnskab. Når man skal opsætte automatikker til håndtering af regnskabet er der mange faktorer, som der skal være styr på.

En af de faktorer er at man har oprettet sine leverandører korrekt, således at når et bilag modtages vil regnskabsprogrammet kende den specifikke faktura og kunne kontere denne korrekt. Det kan endda være at der skal opsættes varenumre for de givne leverandører, således at en faktura kan fordeles ud på flere konti i regnskabet.

Udover implementering og opfølgning af den digitale håndtering, tilbyder vi håndtering af de services som hører sammen med regnskabet. Vi mener det er vigtigt at holde sine leverandører nede på et minimum da det forsimpler forretningen.

Derfor har vi valgt at indgå et samarbejde med flere af Danmarks store revisionshuse.

I den forbindelse tilbyder vi både indberetning af moms, udfyldelse af selvangivelse, vejledning til budget, opfølgning m.fl.

Når vi håndterer dit regnskab er elektronisk håndtering af bilag standard, vi mener at det er den optimale løsning for både dig som virksomhed, men også for at passe på dine ressourcer.

Bogholderifunktioner og support

  • Support og vejledning til valg af system (eksempelvis Roger).
  • Fuld implementering og opsætning af alle leverandører, brugere, godkendelsesprocesser m.fl.
  • Elektronisk godkendelse af bilag inkl. arkiv, hvor du nemt kan finde gamle bilag.
  • Regnskabsabonnement (E-Conomic) med de ønskede moduler.
  • Nem adgang til analyse af regnskabet gennem eksempelvis Creditwire.
  • Serviceaftale med support til daglige udfordringer.

Vi hjælper dig i mål med oplæring i brugen af det valgte system, og vi slipper dig ikke før du føler dig helt tryg

Kontakt Os